Priser

Oslo Flyklubb opererer med en årlig medlemskontingent på 650.- denne betales via NLF og faktura kommer i posten hvert år. Som aktiv pilot kan man velge mellom 3 modeller. Samvirkemedlem og høy eller lav pilotavgift.

Besøkende piloter kan og leie fly som «Ikke Medlem».

Som samvirkemedlem betaler du inn 25 000.- som et engangsinnskudd «depositum». Dette er et innskudd du får tilbake når du melder deg ut av samvirket, gitt at det finnes kapital eller at annet medlem melder sig inn, det er på den måten den rimeligste formen for medlemskap hvis du planlegger at vare medlem over lenger tid. Det er å en rekke andre fordeler med at vare samvirkemedlem. Se informasjon og vedtekter for innmelding på www.flysamvirke.no

Informer vår kasserer på epost om hvilken modell du går for.

LN-FTM Timepris SE-LJO Timepris
Samvirkemedlem 25 000.- Engangs innskudd 1596.- 1092.-
Høy-Pilotavg. 4500.- /år 1596.- 1092.-
Lav-Pilotavg. 1500.- /år 2196.- 1488.-
Ikke Medlem 0 3000.-

Alle medlemmer som flyr mer en 30 timer / år får refundert pilotavgift dette vil vare typisk for elever som velger å skole hos oss.