LAPL(A)

LAPL sertifikatet er smått sakt, et forenklet småfly sertifikat. Det vil si at du vil kun kunne fly én-motors fly med stempelmotor, maksimal vekt på 2000 kg og ikke flere en fire personer ombord.

LAPL sertifikatet består av to deler, teori og praksis:

Flygetreningen blir styrt av et godkjent skoleprogram laget av Norges Luftsportsforbund. Selve løpet går på et minimumskrav på 30 timer, som er lagt ifra Luftfartstilsynet. Forskjellen ifra PPL, er at navigasjons kapitlet har blitt redusert og instrument kapitlet har blitt fjernet.

Når du har tatt sertifikatet, så må du fly 10 timer som fartøysjef før du kan ta med passasjerer. Om du skulle ombestemme deg, og kunne tenkt deg og få PPL sertifikatet, så kan du bygge på med et 5 timers kurs.

Kostnad

Leie prisen for skole flyene kommer på 1092 NOK/time, og minimum kravet er 30 timer. Merk at 30 timer er et minimumskrav og de fleste klarer hele løpet på litt over 30 timer.

Utover timeprisen på fly-leie kommer honorar til instruktør på 400 NOK/time som betales etter hver tur basert på medgått tid.

Teori

Teorien blir styrt av Privatfly.no, som kan tas over nettet som en selvstudie. Man vil også få mulighet til å delta i 20 timers klasseromsundervisning. Vi vil også kunne tilby søtteundervisning via instruktørene våres i Oslo Flyverklubb, om man skulle ønske det.

For mer informasjon kan du ta kontakt med oss på