Flyskolen

Oslo Flyklubb har i mange år utdannet piloter, enten formålet er å for å fly privat for opplevelsens skyld eller som et springbrett for å én dag fly kommersielt. Per i dag, så tilbyr Oslo Flyklubb både PPL(A) og LAPL(A).

Hva er kravene for å begynne?

For å ha lov til å fly, må man ha fylt 15 år. Du må være 16 år for å fly solo, og 17 for å ta sertifikatet.

I tillegg må man ha minimum medisinsk klasse 2, før du har lov til å fly solo – da ditt solosertifikat som du får tildelt etter bestått solo-check, er begrenset til din utløpsdato på det medisinske sertifikatet.

En oversikt på hvor du kan ta medisinsk undersøkelse finner du her: https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flymedisin/godkjente-flyleger/

Hvordan kommer jeg i gang?

Skolesjefen må godta din forespørsel, men i hovedsak vil muligheten til å begynne med sertifikatet avhenge av kapasitet på både fly og instruktører. Tar du kontakt med én av våre instruktører, har de mulighet til å tilby en introduksjonstur – enten i form av gavekort, eller ved å kontakte en flyinstruktør. Du kan også bruke nettsiden vår til å sende forespørsel.

For å bli medlem må du melde deg inn hos Norsk Luftsportsforbund (NLF) og Oslo flyklubb, for å benytte deg av medlemsprisene. Du vil få mere informasjon fra våre instruktører når du har meldt deg inn.

Selve utdanningen består av en praktisk del, men også en teoretisk del med 9 eksamener. Teori er i hovedsak egenstudier, som enten blir gjennomført hos www.privatfly.no eller www.flygeteori.no – likevel kan instruktørene våre tilby hjelp ved forespørsel.

Hva består teorien av, og er det krevende?

Før oppflyging må man bestå 9 forskjellige fag, samt bli meldt opp til eksamen av en godkjent teoriskole. Under er oversikt over alle de 9 fagene og hvor mye tid man får per eksamen.

  • Air law and ATC procedures (0:45)
  • Human performance (0:30)
  • Meteorology (0:30)
  • Communications (0:30)
  • Principles of flight (0:45)
  • Operational procedures (0:30)
  • Flight performance and planning (1:00)
  • Aircraft general knowledge (0:30)
  • Navigation (1:00)

Det stilles ingen krav til forkunnskaper, men det kan oppleves som omfattende og tidskrevende. Det anbefales å gjøre teori i kombinasjon med flyging, da man gjerne får knyttet pensum opp mot det praktiske. Med god motivasjon og effektiv lesing, så er teoridelen både spennende og lærerikt.

Etter å ha bestått alle 9 teorieksamener, har du 2 år på å fullføre den praktiske delen.

Les mer om teorieksamen her: https://luftfartstilsynet.no/aktorer/utdanning/pilot/teorieksamen-for-privatflygere/

Hva kan jeg bruke privatsertifikatet mitt til?

Du vil i hovedsak kunne bruke privatflysertifikatet ditt til å fly privat, uten mulighet til å tjene penger på turene dine. Forskjellen mellom PPL(A) og LAPL(A) er følgende:

PPL(A) LAPL(A)
Krav til antall timer 45 timer 30 timer
Maksimal tillat avgangsvekt  5700 kg 2000 kg
Antall passasjerer N/A 3 stk
Andre rettigheter man kan ta i ettertid,
knyttet opp mot PPL/LAPL
VFR Natt, IR,
ME, FI + mer
Ingen

Fordelen med PPL er at du sitter igjen med flere muligheter i ettertid. Du kan få rettigheter som nent over, samt mørkerettighet, sleping, akrobatikk, sjøfly og halehjulsrettighet. LAPL derimot kan konverteres til PPL, når kravene til PPL er oppfylt. Om du ønsker å tjene penger flyging, må du gå til anskaffelse av et kommersielt sertifikat (CPL – Commerical Pilot License). Dette er noe du enten må gjøre modulært eller integrert hos en flyskole.

Mange innehavere av privatflygersertifikat velger altså å utdanne seg videre. Privatflygersertifikatet kan være første steg på veien for deg som drømmer om å bli trafikkflyger. Å ha et sertifikat på forhånd kan spare deg for tid og penger på en flyskole, i hvert fall om flyskolen er modulært. Integrert derimot, så kan det i hvert fall gjøre hverdagen enklere med forkunnskapene du har ved påbegynnelse.

Les mer om forskjellene på PPL og LAPL her:
https://luftfartstilsynet.no/allmenfly-og-luftsport/sertifikat-og-rettigheter/ppl/ https://luftfartstilsynet.no/allmenfly-og-luftsport/sertifikat-og-rettigheter/lapl-og-ppl/

Kan jeg fly selv om jeg ikke har teorieksamen?

Du bestemmer selv når du ønsker å fly, og hvor mye teori du vil lese på i forkant. I dag stilles det ingen krav fra Oslo Flyklubb om å ha bestått teori, for å kunne fly solo – men det anbefales på det sterkeste å ha kommet i gang med teori. Det gjør det lettere for deg som student å henge med på leksjonene. Forberedelser på bakken er essensielt for god progresjon i luften.

Du kan derimot ikke meldes opp til oppflyging, uten bestått teori og et gyldig sertifikat fra luftfartstilsynet.

Koster det noe for medlemskap hos Oslo Flyklubb?

Flyging på vårt skolefly Tecnam P2002 som medlem i Oslo flyklubb er i dag 1092,- per time.
I tillegg kommer et instruktørhonnorar på 400,- timen til instruktørene, som gjelder fra oppmøte til man er ferdig debriefet.

Det anbefales å velge Høy Pilotavgift hos oss, hvis du planlegger å fly jevnt. Denne avgiften kan du lese mer om på vår nettside. Beløpet vil bli refundert dersom du flyr 30t det gjeldende året.

Hvor mye vil privatflysertifikatet (PPL-A) koste meg?

Det estimeres å koste rundt 110.000 til 120.000 NOK. Prisene under er et estimat basert på hva elevene våre betaler totalt:

Det stilles krav til minimum 45 flytimer, og 9 beståtte eksamener.

45 flytimer (1092,- per time) 49140,-
Gjennomsnittlig 2.5t instruksjon per flytime 45000,-
Medisinsk undersøkelse klasse 2. 2500,-
Teori hos teoriskole* 8900,-
Teorieksamener for alle 9 fag 4500,-
Utstyr og diverse** 3000,-
Årlige avgifter til OFK, NLF og
Kjeller Aerodrome.
7000,-
Estimert totalt pris er dermed 120.040,-***

* Det finnes i dag to teoriskoler. Prisen er hentet fra Privatfly sin informasjon.
** Utstyr fra www.Pilotbutikken.no er å anbefale. Pris avhenger dermed av hva studenten selv ønsker å kjøpe seg. Teoriskolene har som regel absolutt minimum i sine pakkepriser, som man trenger å bestå eksamenene.
*** Oppflyging med en kontrollant er ikke da inkludert, men regn med 2t flyleie og gebyrer til kontrollant og Luftfartstilsynet.

Hvis det er noe mer du lurer på, ta kontakt med en av instruktørene i dag. Vi står klar til å hjelpe, og forhåpentligvis få deg opp på vingene når du er klar.

Vennlig hilsen,
Oslo Flyklubb

Ta kontakt med en av våre flyskole-kontakter:

Roar Simonsen : Nestleder

Roar Simonsen


Nestleder


roar.simonsen@canaldigital.no
926 97 117
Sebastian Bovill : Skolesjef

Sebastian Bovill


Skolesjef


skolesjef@osloflyklubb.org
902 25 489