CB-IR

CB-IR “Competency-based Instrument Rating” er en vei at gå for de som ønsker å kunne fly i dårlig vær under VFR-Minima.
Kurset kan påbegynnes med 30 timer i skoling på klubbens DA-40 NG (LN-FTM), som er godkjent for instrument flyvning. Og så avsluttes kurset med de 10 siste timene på en Approved Training Organization (ATO), godkjent for utdanning til IR.

Kostnad

Time prisen på flyleie ligger på 1596 NOK/time.
I tillegg til dette kommer Instruktør honoraren på 600 NOK/time som betales etter hver tur basert på medgått tid.

For mer informasjon kan du ta kontakt med oss på

hqdefaultbromma